1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mirja Anunti-Virta
Osoite: Netkutie 3 58700 Sulkava
Sähköposti: mirja@sulkavanfysioterapia.fi

 

2. Yhteyshenkilö

Nimi: Mirja Anunti-Virta
Sähköposti: mirja@sulkavanfysioterapia.fi

 

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Fysioterapia Mirja Anunti-Virran tuotteiden varaamiseen, laskutukseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan henkilökohtaisesti heiltä itseltään puhelimitse, sähköpostilla tai kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetulle henkilölle kuten viranomaiselle henkilötietolain perusteella.

 

8. Tietojen siirto EU- ja /tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU: tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9.Rekisterisuojauksen ylläpitojärjestelmät ja periaatteet.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä esim. hävittäminen, muuttaminen ja luovuttaminen (Henkilätietolaki 32§)

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojataan palomuurein ja muilla teknisillä apuvälineillä.

 

10. Rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhde kestää tai kun asiakas haluaa henkilötietonsa poistettavaksi rekisteristä. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot hävitetään vuoden kuluessa.

 

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus, korjaaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteritietonsa (Henkilötietolaki 26§) sekä saada niistä kopiot viivytyksettä.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ja tarvittaessa tarkastetaan ennen tietojen luovuttamista.

 

12. Rekisteritiedon korjaaminen ja kielto-oikeus

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puuttellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29§)

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin sekä markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Oikaisu-/kieltopyyntö tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa tarkistetaan.