TerapiaSaimaa Oy toteuttaa 1.5.2020 alkaen Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelman tai vastaavasti B-lääkärinlausunnon laativat yhdessä kuntoutuja, hoitavan tahon lääkäri ja mahdollinen moniammatillinen ryhmä. Tähän osallistua myös kuntoutujan omainen tai läheinen ja kuntoutuksen terapeutti. Suunnitelma tehdään vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi. Kela voi järjestää kyseistä kuntoutusta alle 65-vuotiaille tiettyjen myöntämisedellytysten täytyttyä. Kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.    Kuntoutussuunnitelma perustuu yhteistyössä arvioituun kuntoutustarpeeseen ja seurantaan ja sen pohjalta asetettuihin merkityksellisiin, konkreettisiin ja saavutettavissa oleviin tavoitteisiin. Kuntoutus on aktiivista ja asiakaslähtöistä. Lähtökohtana on kuntoutujan arjen toiminnoissa suoriutumiseen ja osallistumiseen liittyvät tarpeet. Fysioterapiassa yhdessä asetetaan realistiset ja mielekkäät tavoitteet kuntoutujan kannalta. Suunnittelussa otetaan huomioon fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset tarpeet sekä ympäristötekijät. Tarkoituksena on saada kuntoutujan omat voimavarat käyttöön niin, että ne mahdollistavat työssä, opiskelussa, harrastuksissa tai muissa arjen toiminnoissa suoriutumista ja osallistumista.   Lisää tietoa löytyy alta Kela vaativa lääkinnällinen kuntoutus